Hajnicy z bilancu njespokojom

pjatk, 09. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hońtwjerske drustwo Nowoslicy hłownu zhromadźiznu přewjedło

Nowoslicy (JK/SN). Čłonojo Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa móža so wjeselić. Woni dóstanu w přichodnych tydźenjach dźěl dochodow z wotnajenskich zrěčenjow drustwa podźělnje wupłaćeny. Předsydstwo bě to rozsudźiło, kaž předsyda drustwa Pětr Wawry čłonam na lětušej hłownej zhromadźiznje drustwa w Nowoslicach zdźěli. Na Kamjenskim katasterowym zarjedźe wobstarachu sej aktualny zapis wobsedźerjow ležownosćow wokoło Nowoslic. ­Nimo toho dóstachu wšitke konkretne daty čłonow kaž tež wobsedźerjow ležownosćow. Nětko móža z derje pjelnjeneje kasy drustwa kóždemu woprawnjenemu čłonej wupłaćić dwaj euraj na hektar přenajateje płoniny, wróćo sahajo hač do lěta 2009. To drustwownikow wězo zwjeseli. Tójšto z nich je so na lětušej hłownej wobdźěliło, pokazujo zajim na drustwje a dźěle předsydstwa a hajnikow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND