Podpěra młodym wobornikam

póndźela, 12. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Carsten Čórlich přija wot Krollec mandźelskeju Kerstin a Renéja (prědku wotlěwa) 600 eurow za Smječkečansku młodźinsku woboru.  Foto: Alfons Handrik Carsten Čórlich přija wot Krollec mandźelskeju Kerstin a Renéja (prědku wotlěwa) 600 eurow za Smječkečansku młodźinsku woboru. Foto: Alfons Handrik

Smječkecy (aha/SN). Čłonojo dorostoweje Smječkečanskeje wohnjoweje wobory zetkachu so sobotu dopołdnja k swojemu planowanemu praktiskemu wukubłanju w hašenju. Wšitke dźesać młodych kameradow – mjez nimi štyri holcy – w starobje wosom do šěsnaće lět su so z hłownym nazwučowarjom Carstenom Čórlichom a jeho zastupjerjom Handrijom Kružu stajenym nadawkam z wulkej disciplinu wěnowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND