Gmejna swoje towarstwa dale podpěruje

póndźela, 12. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Runje tak kaž loni chce Dźěwinska gmejna tež lětsa swoje to­war­stwa z dohromady 5 000 eurami spěchować. To su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Loni dósta Brězowske domizniske towarstwo 1 500 eurow, tamniše towarstwo historiskich wohnjowych woborow a ratarskeje techniki 1 000 eurow. Dźěwinskemu třělcowskemu towarstwu přewostajichu 500 eurow a po 400 eurach podpěrachu ­Dźěwinske karnewalowe towarstwo, tamniše sportowe towarstwo, zjednoćenstwo mjetelerjow, młodźinski klub kaž tež jěchanske a jězdne towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND