Gmejna swoje towarstwa dale podpěruje

póndźela, 12. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Runje tak kaž loni chce Dźěwinska gmejna tež lětsa swoje to­war­stwa z dohromady 5 000 eurami spěchować. To su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Loni dósta Brězowske domizniske towarstwo 1 500 eurow, tamniše towarstwo historiskich wohnjowych woborow a ratarskeje techniki 1 000 eurow. Dźěwinskemu třělcowskemu towarstwu přewostajichu 500 eurow a po 400 eurach podpěrachu ­Dźěwinske karnewalowe towarstwo, tamniše sportowe towarstwo, zjednoćenstwo mjetelerjow, młodźinski klub kaž tež jěchanske a jězdne towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND