Wobornicy hotuja so na jubilej

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Franc Brusk gratulowaše Měrćinej Riedelej a Reinhardej Rauerej (wotlěwa) k 50lětnej přisłušnosći we wohnjowej woborje.  Foto: Alfons Handrik Wjesnjanosta Franc Brusk gratulowaše Měrćinej Riedelej a Reinhardej Rauerej (wotlěwa) k 50lětnej přisłušnosći we wohnjowej woborje. Foto: Alfons Handrik

Hłowna lětna zhromadźizna Worklečanskeje wohnjoweje wobory minjenu sobotu w sydarni derje wuhotowaneje gratownje wotbłyšćowaše swědomitu dźěławosć kameradow.

Worklecy (aha/SN). Kedźbnosć zbudźi ­jadriwa dźěłowa rozprawa hakle 34lětneho nawody wobory, wyšeho wohnjoweho mištra Bosćija Riedela. Mjeztym šěsć lět steji wón na čole 17 aktiwnych čłonow w přerěznej starobje 44 lět a štyrjoch čestnych čłonow. Pokazujo na spjelnjenje winowatostnych nadawkow w minjenym lěće naliči Riedel dobre ­wukubłanje kameradow, stajnu hotowosć w nuzowym padźe a jara dobre techniske wuhotowanje. Kritisce wupraji so wón nastupajo njedypkownosć abo samo njewobdźělenje bjez zamołwjenja na zwučowanjach. Cyłkownje buchu wobornicy w rozprawniskej dobje štyri razy alarmowani, a to dwójce k hašenju a dalšej razaj pomocy po wobchadnym nje­zbožu dla. Časowy limit zasadźenja bě stajnje dobry. Po jeno štyrjoch mjeńšinach bě hašenska hotowosć we Worklecach dotal stajnje zaručena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND