Maja wulke wočakowanja

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna chce wotwodźowanje wopłóčkow w Trjebinku planować

Trjebin (AK/SN). Swobodny stat Sakska chce wot wudobywanja brunicy wosebje potrjechenu Trjebinsku gmejnu wolóžić. Z tak mjenowaneho wosebiteho fondsa za małe komuny ma Trjebin lětsa a přichodnej lěće stajne 70 000 eurow dóstać. „Hišće do lětnjeje přestawki ma wotpowědny zakoń płaćiwy być. Wuhlady za to su dobre“, podšmórny dr. Jens Albrecht, nawoda hospodarskeho referata w sakskej statnej kencliji, na zašłym posedźenju Trjebinskeje gmejnskeje rady. Podpěra je nuznje trěbna, wšako chce gmejna centralne wotwodźowanje wopłóčkow w Trjebinku planować. Tónle wjesny dźěl njeje hižo wot wotbagrowanja potrjecheny a wostanje. „Za připrajenje swobodneho stata smy jara dźakowni“, praješe wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU). „Tak mamy za přichodne tři lěta planowansku wěstotu.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND