Přihotuja wulki jubilej

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada dźěła zaměrnje na hospodarskim planje

Njeswačidło (JK/SN). Po tym zo bě februarske posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady chorosće wjacorych radźićelow dla wupadnyło, dachu so woni wčera wječor ćim zaměrnišo do dźěła. Hłowny dypk dnjoweho porjeda bě dalše rozjimanje lětušeho hospodarskeho plana. Komornica Liliana Wetzko rozłoži radźićelam hišće raz aktualne a zdobom nimale wěste róžkowe daty kaž tež móžne statne podpěry kaž klučowe připokazanki, spěchowanske srědki a wězo planowane wudawki a dochody. Mjenje klučowych připokazankow kaž tež dźeń a wjace winowatostnych nadawkow njewostaja přewjele móžnosćow, na dobro gmejny něšto wuskutkować a wurunany plan nastajić. Wosebje wusměrjeja so lětsa na dróhotwar a naprawy za zakładnu šulu a pěstowarnju, kotraž ma so wulkeho naprašowanja dla rozšěrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND