Krótkopowěsće (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske jejka w Bayerskej

Hirschaid. Dobyćerske kolekcije wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko lěta 2017 su wot soboty w bayerskim Hirschaidźe widźeć. Wone su wobstatk wustajeńcy jutrownych jejkow z cyłeho swěta a dalšich jutrownych rekwizitow, ko- truž su w tamnišim měšćanskim ludowym muzeju wotewrěli. Mjez hosćimi bě skupina Serbow wokoło Chróšćanskeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU).

Mjez spěchowanymi projektami

Drježdźany. Projekty Konrada Zusoweho muzeja, Wojerowskeho měšćanskeho muzeja, Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki, Měšćanskich zběrkow a Muzeja zapadneje Łužicy w Kamjencu běchu z Budyskeho wokrjesa mjez cyłkownje 47, kotrež je Krajne muzejownistwo loni spěchowało. Za to je sakske statne ministerstwo za wědomosć a kulturu nimale 873 000 eurow přewostajiło.

Na dalše dźesać lět

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND