Serbske wobsahi sobu zapřijeć

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo za Bjerwałdski jězor a za cyłu Hamorsku gmejnu

Rudej (AK/SN). Po móžnosći prawje bórze ma w Hamorskej gmejnje přemysłowe a turistiske towarstwo nastać. Wone ma być syć, informaciske žórło a zastupjer zajimow napřećo politikarjam a zarjadam. Přistupić móhli jemu zjednoćenstwa, rjemjeslnicy, přemysłownicy a dalši, kotřiž so wo turizm staraja. To bě wuslědk njedawneho zetkanja turistiskeho stajneho blida w Rudeji. „Njeńdźe jenož wo Bjerwałdski jězor, ale wo cyłu gmejnu“, podšmórny referentka za komunikaciju a management Hamorskeje gmejny Romy Ganer. Towarstwo móhło marketingowe dźěło wukonjeć a turistiske poskitki zwjazować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND