Popłatki wostanu stabilne

srjeda, 21. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes je rukowar wobydlerjow. Tak móhli nadawk wokrjesneho zarjadnistwa za lěs, přirodu a wotpadki definować. Kónc lěta 2018 wuběža aktualne zrěčenja z předewzaćemi, kotrež wotpadki w našim regionje wotwožuja. Čas tuž za nowe dojednanja, při čimž je wokrjes wobydlerjow w procesu sobu zapřijał.

Kamjenc (SN/BŠe). Budyski wokrjes je hladajo na přestrjeń jara wulki. Zamołwići so tuž rozsudźichu jón na dwaj wotstronjenskej terenaj rozrjadować. Nimo ličby ludnosće při tym tež dołhosć čarow rólu hraje, tak zo su kónčiny runohódne a wotpadkowym předewzaćam atraktiwne. Wuslědk rozmyslowanjow stej nětko region zapad z Kamjencom a region wuchod z městomaj Budyšinom a Wojerecami. Runje tak su kónčiny po jednotliwych wukonach rozrjadowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND