Zeskutkownja spěšny internet

wutora, 27. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Za wobšěrny šěrokopasmowy wutwar k zastaranju ze spěšnym internetom je Bu­dyski wokrjesny sejmik wčera zele­nu swěcu dał. Wokrjesni radźićeljo schwalichu namjety za rozdaće nadawkow přede­wzaćomaj Telekom a ENSO.

Budyšin (SN/at). Najwjetši infrastruk­turny projekt Budyskeho wokrjesa móža zahajić. Nimo Kumwałda a Großnaundorfa, hdźež stej komunje nadawk hižo zmištrowałoj, budźe hač do 31. decembra 2020 wšitkich dalšich 57 komunow wo­krjesa spěšnemu internetej přizam­knjenych. Radźićeljo wobkrućichu wčera wot wo­krjesneho wuwićoweho zarjada poručene rozdaće dohromady 23 losow. Jedyn los, wobłuk města Biskopic, zwoprawdźi ENSO, wšitke tamne Telekom. „Wo nadawki běchu so štyri předewzaća poža­dali“, zdźěli Andreas Heinrich, nawoda wo­krjesneho wuwićoweho zarjada.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND