Z busom direktnje do prazwěrjenca

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Cyle horde běchu Budestečanske a Hućinjanske pěstowarske dźěći, jako smědźachu zawčerawšim jako prěnje z busom sobu jěć, kotryž wotnětka prawidłownje z Budy šina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca jězdźi.  Foto: Carmen Schumann Cyle horde běchu Budestečanske a Hućinjanske pěstowarske dźěći, jako smědźachu zawčerawšim jako prěnje z busom sobu jěć, kotryž wotnětka prawidłownje z Budy šina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca jězdźi. Foto: Carmen Schumann

Hižo před lětami bě raz direktny busowy zwisk z Budyšina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca wobstał. Pobrachowaceho zajima dla pak poskitk zaso cofnychu. Nětko su so na nowy pospyt zwažili.

Budyšin (CS/SN). Cyle nowy bus přede­wzaća Regiobus je zawčerawšim z Budyskeho busoweho dwórnišća k prěnjej jězbje do Małowjelkowskeho pra­zwěrjenca wotjěł. Sobu jěłoj stej předšulskej skupinje Budestečanskeje pěstowarnje „Hummelburg“ a Hućinjanskeje „Při łučnym lěsu“. Dźěći běchu so z rjanymi idejemi na kreatiwnym wubědźowanju wobdźělili. Wupisała bě je Budyska wobhospo­darjenska a wobdźělenska towaršnosć (BBB), kotraž tohorunja pra­zwěrjenc wobhospodarja. Budestečanske dźěći spaslichu z papjerca bus, kotryž je runje tak kaž wulki bus z wobrazami prazwěrjatow wupyšeny. Hućinjanske dźěći zhotowichu rjanu kolažu z prazwěrjatami a busom. Wobě skupinje njesmědźeštej jeno z busom sobu jěć, ale móžeštej cyły dźeń w prazwěrjencu přežiwić, hdźež běchu póndźelu sezonu zahajili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND