Syła jubilarow w Delanach

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowosće a zajimawosće z lětušich křižerskich procesionow

W dźewjeć procesionach ponjesu serbscy křižerjo jutrowničku wjesołe poselstwo zrowastanjenja Chrystusa do susodneje wosady. Kaž kóžde lěto smy so kantorow a nawodow procesionow za informaci­jemi prašeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND