Syła jubilarow w Delanach

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowosće a zajimawosće z lětušich křižerskich procesionow

W dźewjeć procesionach ponjesu serbscy křižerjo jutrowničku wjesołe poselstwo zrowastanjenja Chrystusa do susodneje wosady. Kaž kóžde lěto smy so kantorow a nawodow procesionow za informaci­jemi prašeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND