Nalěćo dźěłowe wiki wožiwja

wutora, 03. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž wočakowane je ličba bjezdźěłnych w Hornjej Łužicy w měrcu woteběrała. Z toho pak njeprofituja wšitcy. Tež regionalnje wobsteja dale wulke rozdźěle, kaž statistika wotbłyšćuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND