Nalěćo dźěłowe wiki wožiwja

wutora, 03. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž wočakowane je ličba bjezdźěłnych w Hornjej Łužicy w měrcu woteběrała. Z toho pak njeprofituja wšitcy. Tež regionalnje wobsteja dale wulke rozdźěle, kaž statistika wotbłyšćuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND