Mocy skutkownišo wjazać

wutora, 10. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor spěchuje hospodarstwo Łužicy

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor chce so z čłonom hospodarskeje iniciatiwy Łužica stać. To podšmórny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) wčera na wuradźowanju gmejnskeje rady. Tak chcedźa regionalne mocy při strukturnej změnje we Łužicy skutkownišo wjazać. „Zaměr je, zajimy komuny na kraje a branše přesahowacej akciskej platformje zastupować a projekty k spěchowanju hospodarstwa podpěrać“, wón rozłoži. Hamor so hižo angažuje a wuwiwa Bjerwałdski jězor we łužiskej jězorinje. Nimo toho chce zdobom stare stejnišća brunicoweje industrije wožiwić. Wotpowědna projektna skica za to předleži. Ju je gmejna hižo we wobłuku regionalneho wuwićoweho koncepta zapodała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND