Wočakuja widźomne skutki

póndźela, 16. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna jeno zdźěla na loni přizjewjene njedostatki reagowała

Koslow/Njeswačidło (JK/SN). Znowa běchu Koslowčenjo na posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady přišli, zo bychu hišće raz na hižo dlěši čas znate njedostatki we wsy skedźbnili. Zdobom wočakowachu stejišćo wjesnjanosty kaž tež radźićelow k stawej wobdźěłanja hižo loni naspomnjenych problemow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND