Za jewišćom budźe twarnišćo

srjeda, 18. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Twarjenje w backstage-wobłuku na Kamjenskej Pastwinej horje a schód, kiž wot  jewišća sem wjedźe, dyrbitej so nuznje ponowić.  Foto: Uwe Menschner Twarjenje w backstage-wobłuku na Kamjenskej Pastwinej horje a schód, kiž wot jewišća sem wjedźe, dyrbitej so nuznje ponowić. Foto: Uwe Menschner

Woblubowane koncertnišćo na Kamjenskej Pastwinej horje njeje hižo najmłódše. Tam chcedźa nětko wuměnjenja za wuměłcow polěpšić, čehoždla změja tam twarnišćo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND