Za jewišćom budźe twarnišćo

srjeda, 18. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Twarjenje w backstage-wobłuku na Kamjenskej Pastwinej horje a schód, kiž wot  jewišća sem wjedźe, dyrbitej so nuznje ponowić.  Foto: Uwe Menschner Twarjenje w backstage-wobłuku na Kamjenskej Pastwinej horje a schód, kiž wot jewišća sem wjedźe, dyrbitej so nuznje ponowić. Foto: Uwe Menschner

Woblubowane koncertnišćo na Kamjenskej Pastwinej horje njeje hižo najmłódše. Tam chcedźa nětko wuměnjenja za wuměłcow polěpšić, čehoždla změja tam twarnišćo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND