BEAT a wjele druhich poskitkow

štwórtk, 26. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski Kamjentny dom je jako sociokulturny centrum wjacegeneraciske srjedźišćo, a to nic jenož za Budyšanow. Mnozy njebychu tež na wsach kaž w Bukečanskej wokolinje, wokoło Njeswačidła abo na směr do Budestec a Klukša prawidłowny rejwanski a dźiwadłowy kurs, šiće a tójšto dalšich poskitkow parować chcyli. Prawidłownje přewjeduja na žurli koncerty, přednoški a tematiske wječorki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND