BEAT a wjele druhich poskitkow

štwórtk, 26. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski Kamjentny dom je jako sociokulturny centrum wjacegeneraciske srjedźišćo, a to nic jenož za Budyšanow. Mnozy njebychu tež na wsach kaž w Bukečanskej wokolinje, wokoło Njeswačidła abo na směr do Budestec a Klukša prawidłowny rejwanski a dźiwadłowy kurs, šiće a tójšto dalšich poskitkow parować chcyli. Prawidłownje přewjeduja na žurli koncerty, přednoški a tematiske wječorki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND