Wohnjowoborny plan schwalili

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskecy (JK/SN). Po třoch lětach přihotow a wjacorych diskusijach ma Njebjelčanska gmejna nětko płaćiwy plan wohnjoškitneje potrjeby. Tón předstaji na zašłym posedźenju gmejnskeje rady w gratowni Pěskečanskeje wohnjoweje wobo- ry nawoda gmejnskeje wohnjoweje wobory Křesćan Matka. Při tym wěnowaše so wosebje tuchwilnemu stawej a połoženju woborow w komunje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND