Přećiwki dale wobsteja

pjatk, 04. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Plusnikečanska skała trjeba dalši rum za wot­rywanki. Tuž chce předewzaće-mějićel ProStein nasypnišćo rozšěrić a z tym powyšić. Wobydlerjam w Malešanskej gmejnje so to docyła njelubi.

Budyšin (SN/MiR). Předewzaće ProStein je w swojej pró­stwje wo změnu rami­koweho zawodneho plana zwyšenje na­sypnišća a rozšěrjenje wudobywanskeje płoniny zwurazniło. Nošerjo zjawnych zajimow su swoje wobmyslenja Budy­skemu krajnoradnemu zarjadej podali, z kotrymiž je so tež Sakski wyši hórnistwowy zarjad (OBA) zaběrał. Tuž předpołoži zawod po swojim widźe tymle znapřećiwjenjam přiměrjeny namjet. Tola tež tón njenamaka dosahacy wothłós.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND