Ekologiske konto gmejnje pomhało

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Gmejna Njebjelčicy je jedna z mało sakskich, kotrež maja tak mjenowane eko-konto. Tajke konto komunam zmóžnja, sćěhi a wuskutki zasahnjenja do přirody wurunać. Tajki pad njedawno w gmejnje mějachu.

Telekomunikaciske předewzaće Telefonica Germa­ny bě na teritoriju Bukečanskeje gmejny stajiła sćežor za wu­syłanje telefoniskich zwiskow. Poskitk, ­wu­žiwanu přestrjeń narunać z tym, zo na druhim městnje štomy nasadźeja, njemóžeše Bukečanska gmejna wužiwać a je poskitk mějićelam ekologiskeho konta dale dała. Njebjelčenjo njewahachu a poskitk při­wzachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND