Krótkopowěsće (17.05.18)

štwórtk, 17. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bogumiła Šwjelu wopominali

Choćebuz. Při wobnowjenym rownišću Bogumiła Šwjele na Choćebuskim sewjer­nym pohrjebnišću su dźensa zastupjerjo serbskich towarstwow a institucijow kaž tež města Choćebuza 70. po­smjertniny wótčinca a sobuzałožerja Domowiny wopominali. Na to wotmě so w měšćanskim domje kolokwij. Šwjela bě 20. meje 1948 na jězbje z Durinskeje do Łužicy w ćahu zemrěł.

Wo Serbach w krajnym sejmje

Drježdźany. Wuběrk za wědomosć, kul­turu a medije Sakskeho krajneho sejm­a chce so wo aktualnym połoženju serbskeho ludu wobhonić. Kaž zarjad Do­mowiny wobkrući, dósta Rada za serb­ske naležnosće Sakskeje přeproše­nje na zjawne wuradźowanje wuběrka 11. junija. Rozjimać chcedźa tam rozprawu sakskeho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu a rozprawu serbskeje rady.

Nalětni swjedźeń wotměli

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND