Fuziju z gmejnomaj nastorčili

srjeda, 23. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zjednoćenje ze Sprjewinym Dołom a Halštrowskej Holu by lěpšiny měło

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy měło móžne zjednoćenje ze susodnymaj gmejnomaj Sprjewiny Doł a Halštrowska Hola dokładnje pruwować. To podšmórny předsyda frakcije Swobodnych wolerjow w měšćanskej radźe Lutz Tantau wčera na wobydlerskej rozmołwje. „Při tym dyrbjeli zwěsćić, hač wobydlerjo fuziju chcedźa a kak zarjadnistwo k njej steji“, wón rjekny. Swobodni wolerjo chcedźa temu nastorčić a jako frakcija Wojerowskeje měšćanskeje rady kontakt k Swobodnym wolerjam Sprjewineho Doła nawjazać. Prěnje zasadne rozmołwy maja potom slědować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND