Fuziju z gmejnomaj nastorčili

srjeda, 23. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zjednoćenje ze Sprjewinym Dołom a Halštrowskej Holu by lěpšiny měło

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy měło móžne zjednoćenje ze susodnymaj gmejnomaj Sprjewiny Doł a Halštrowska Hola dokładnje pruwować. To podšmórny předsyda frakcije Swobodnych wolerjow w měšćanskej radźe Lutz Tantau wčera na wobydlerskej rozmołwje. „Při tym dyrbjeli zwěsćić, hač wobydlerjo fuziju chcedźa a kak zarjadnistwo k njej steji“, wón rjekny. Swobodni wolerjo chcedźa temu nastorčić a jako frakcija Wojerowskeje měšćanskeje rady kontakt k Swobodnym wolerjam Sprjewineho Doła nawjazać. Prěnje zasadne rozmołwy maja potom slědować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND