Tučasne poměry njespokojeja

pjatk, 25. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Delanscy radźićeljo bychu rady wjace za swoju gmejnu wuskutkowali

Róžant (JK/SN). W gmejnje Ralbicy-Róžant je dźeń a ćešo nadawki na dobro komuny a wobydlerjow zmištrować. Byrnjež za najwšelakoriše projekty spěchowanske srědki dóstała, ma gmejna postajeny swójski podźěl zwjesć. Hižo tón pak jeje tuchwilne móžnosće často přesahuje. Hladajo na trěbny nowotwar pěstowarnje w Ralbicach je to chutny a dorazny signal politikarjam, poměry změnić. To bě tež wuprajenje wjacorych radźićelow na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Sakska a Zwjazk w pjenjezach runjewon płuwatej, gmejny pak njemóža najwažniše nadawki zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND