Salowskim hosćom pokal přewostajili

póndźela, 28. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Beno Matka a Josephina Čornakec jako kralowski por (prědku) a tamne pory rejwachu najprjedy w Šunowje, prjedy hač ćehnjechu do Konjec.  Foto: Alfons Handrik Beno Matka a Josephina Čornakec jako kralowski por (prědku) a tamne pory rejwachu najprjedy w Šunowje, prjedy hač ćehnjechu do Konjec. Foto: Alfons Handrik

Konjecy/Šunow (aha/SN). Hewak w juniju organizowany wjesny swjedźeń při Konječanskim towarstwowym domje stej dobrowólna wohnjowa wobora a blidotenisowe towarstwo lětsa kónc tydźenja přewjedłoj. Tónraz su mjenujcy mejemjetanje w Šunowje a Konjecach do programa zapřijeli.

Prjedy hač meja w Šunowje padny, rejwaše wokoło njeje wosom porow pod akordeonowym přewodom Maćija Šołty z Pančic-Kukowa. Wšitke holcy běchu narodnu drastu zhotowane. Beno Matka bě najspěšniši při wjeršku padnjeneje meje a wuzwoli sej Josephinu Čornakec za kralownu. Na konju sedźo jěchaštaj wonaj na čole dołheho ćaha přihladowarjow do Konjec. Tam bě jich mejski kral na kofej přeprosył. Nimo toho dožiwichu wjesnjenjo a jich hosćo překwapjenku. Kaž stajnje běchu ženjeni mužojo tež w Konjecach nahladnu meju stajili. ­Młodźi starši pak běchu z dźěćimi někotre reje nazwučowali a tež tu běchu holcy w narodnej drasće. Mejski kral mjez dźěćimi bu Hannes Browatzki, jeho kralowna bě Klara Kralec.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND