Serbski napis za radnu žurlu

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Napis w radnej žurli Budyskeje radnicy  Foto: Constanze Knappowa Napis w radnej žurli Budyskeje radnicy Foto: Constanze Knappowa

Dobry zaměr zwoprawdźić njeje scyła tak jednore

Budyšin (CK/SN). Štóž do Budyskeje radneje žurle zastupi, je wo zelenym wjel­bowanym wjerchu zahorjeny. Mikrofony na wulkim blidźe za 20 wosobow su za čłonow wuběrkow, přirady za měšćanske wuwiće a serbskeho dźěłoweho kruha měšćanskeje rady hišće njezwučene. Do historiskeho twarjenja je moderna konferencna technika zaćahnyła. Šěsć mě­sacow su žurlu restawrowali, mjeztym ju zaso wužiwaja. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) pak měni, zo wona hišće hotowa njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND