K zynkam dudlawy wopytowarjo sobu spěwali

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Stanij Ryćer a Bjarnat Cyž (wotlěwa) přihotujetaj připrawu, z kotrejž demonstrowaštaj, kak běchu ludźo něhdy butru dźěłali.  Foto: Lucija Rubinowa Stanij Ryćer a Bjarnat Cyž (wotlěwa) přihotujetaj připrawu, z kotrejž demonstrowaštaj, kak běchu ludźo něhdy butru dźěłali. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Mjeztym 14. mu­zejowy swjedźeń wotměchu minjenu nje­dźelu w Njeswačidle. Byrnjež tež w druhich wsach mejemjetanja a lětnje zabawy wabili, je wjele wopytowarjow přeprošenje do Njeswačidła sćěhowało. Dujerjo kapały Morawscy wagabundźa starachu so cyłe popołdnjo wo lóštnu ­zabawu. Skupina šulskich dźěći, kotrež so na cyłodnjowskim poskitku za rej­wanje wobdźěleja, wobkuzła hosći z jara za­jimawymi rejkami.

Na woblubowanych wikach rjemjesła a přemysła bě ­lětsa 35 rjemjeslnikow. Woni prezen­towachu so na Parkowej kaž tež na Leh­mannec a Róblec statokomaj. Wšudźe knježeše přijomna atmosfera. Mjez druhim wobdźělichu so zaso rěz­bar z rje­ćazowej piłu, skupina studnje­twarcow kaž tež Budyski zhotowjer powja­zow. ­Pola njeho móžachu sej dźěći na wose­bitym nastroju ­sami powjaz zhoto­wić. Hižo wjacore lěta je polstrowar Handrij Kral z Kamjeneje na tutych wikach pó­dla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND