Składnosć so wukmanić poručenje

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Ćěkancow integrować njeje lochko, předewšěm potom, hdyž njeje jich status jasny, po kotrymž su a budu w Němskej žiwi. Nadawk to, hłownje za towarstwa, jim tudyše žiwjenje spřistupnić.

Miłoćicy (SN/MiR). Skupina ćěkancow z Kamjenskeho domu za požadarjow azyla a jedneje w Lessingowym měsće by­dlaceje swójby je dźakowna za poskitk, so w přirodźe zaběrać. Njebjelčanske wuměł­stwowe a kubłanske towarstwo Kamjenjak zapřijima mužow a žony wot spočatka meje tydźensce jónu we wo­błuku projekta do permakultury. Hesło projekta je „Kćějata integracija při Kra­batowym kamjenju“. „Z poskitkom móžemy na dalše wašnje zwoprawdźić swój zaměr, wuměłstwo, přirodu a kubłanje ze sobu zwjazać“, rozłožuje čłon před­sydstwa Kamjenjaka Hubert Lange. „Zdobom wotpowědujemy swojej socialnej zamołwitosći za druhich.“ Hubert Lange stara so wo to, zo maja wobdźělnicy dźěło, a je zhromadnje z nimi wukonja.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND