Podpěruje město Serbski sejm?

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nic z dypkom dnjoweho porjada, ale we wobłuku hodźiny naprašowanjow wobydlerjow zaběraše so Budyska měšćan­ska rada na swojim wčerawšim posedźenju z iniciatiwu Serbski sejm.

Budyšin (CK/SN). Akceptuje město Bu­dyšin prawo Serbow na samopostajenje a na swójske ludowe zastupnistwo? Tole prašeše so dr. Měrćin Krawc w hodźinje naprašowanjow wobydlerjow na wčera­wšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Po wólbnej namołwje 1. meje w Čornym Chołmcu su Serbja Hornjeje a Delnjeje Łužicy namołwjeni, so do wólbneje lisćiny zapisać. Nimo toho móža kandidatow pomjenować. Wot 20. awgusta podłožki za listowe wólby rozesćelu a 3. nowembra hłosy wuliča. Měrćin Krawc mjenowaše tele prawólby „prěni krok samopostajowanja“. Dotal móhli Serbja jeničce jako priwatna wo­sobina abo jako zastupjerjo towarstwow wustupować, wón rjekny. Zaměr inicia­tiwy je, identitu Serbow indiwiduelnje a jako lud skrućić. „Šansy nutřkowneho demokratiskeho hibanja nochcemy dlěje njewužiwane wostajić“, wón podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND