Horcota wosebite wužadanje

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž w nimale wšitkich druhich serbskich katolskich wosadach su dźensa na swjedźenju Božeho ćěła družki tež w Radworju Božu  mšu a procesion k wonkownemu wołtarjej wobohaćili.  Foto: SN/Maćij Bualnk Kaž w nimale wšitkich druhich serbskich katolskich wosadach su dźensa na swjedźenju Božeho ćěła družki tež w Radworju Božu mšu a procesion k wonkownemu wołtarjej wobohaćili. Foto: SN/Maćij Bualnk

Na swjedźenju Božeho ćěła křesćenjo wěru zjawnje wuznawaja

Radwor (SN/MWj). Nimo jutrow, swjatkow a hód je wysoki swjedźeń Božeho ćěła­ za katolskich křesćanow sobu najwažniši cyrkwinski podawk lěta. Z nim woni wuznawaja, zo wěrja do Jězusa Chrystusa jako přitomneho w přežohnowanym woblatku. Wonkowne znamjo toho­ wuznawanja su tež w serbskich katolskich wosadach dostojne procesiony. Po swjatočnych Božich mšach kroča wěriwi k wonkownym wołtarkam. W Ra­dworju steji tajki na přikład na zahro­dźe Stareje cyrkwički. Puć k njemu bě tu kaž tež na druhich městnach dźensa z mejkami pyšeny, mnozy wobydlerjo wupowěsnychu nimo toho cyrkwinsku abo serbsku chorhoj.

Serbska wosebitosć Božeho ćěła je wulka ličba družkow, kotrež w proce­sio­nach sobu kroča. Jim bě dźensniša horcota wosebite wužadanje, přede­wšěm procesion na popołdnišim nyš­porje. Mjeńše a wjetše holcy dyrbjachu zdźěla hižo w nocy stawać, zo bychu hotowar­niče wšitke sčasom zdrasćili. Mnohe dalše holcy a žony su so dźensa katolsku swjedźensku drastu woblekli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Dostojny wobraz skićeše so w Njebjelčicach, jako po kemšach procesion z družkami k wonkownemu wołtarjej kročeše. Foto: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Wjacore žony su dźensa w Chrósćicach družki woblěkali. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND