We wuchowanju so wubědźowali

pjatk, 01. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Płuwanske stafle běchu wobstatk wubědźowanja wuchowanskich płuwarjow tele dny we Wojerecach.  Foto: Andreas Kirschke Płuwanske stafle běchu wobstatk wubědźowanja wuchowanskich płuwarjow tele dny we Wojerecach. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). 120 młodostnych je so tele dny na 24. sakskich mišterstwach młodźinskich wuchowanskich płuwarjow we Wojerowskej Łužiskej kupjeli a zwon­ka njeje wobdźěliło. Wubědźowanja wuhotowała je Wojerowska skupina wodoweje straže. Wobdźělnicy mějachu dohromady dźesać stacijow zmištrować. Při tym testowachu swoju teoretisku wědu­ wo prěnjej pomocy, nałožowachu ju praktisce a mějachu nimo toho wš­e­lake płuwanske stafle zmištrować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND