K jubilejomaj poćehnje swjedźenski ćah po wsy

póndźela, 04. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wodowa wěža je jedyn ze symbolow Wulkeje Dubrawy. Tam chcedźa přichodnu sobotu wustajeńcu wo stawiznach wsy wotewrěć.  Foto: Heinz Noack Wodowa wěža je jedyn ze symbolow Wulkeje Dubrawy. Tam chcedźa přichodnu sobotu wustajeńcu wo stawiznach wsy wotewrěć. Foto: Heinz Noack

Wulka Dubrawa (HN/SN). Dwaj jubilejej stej přičina, zo přichodny kónc tydźenja we Wulkej Dubrawje wulce swjeća. Tam spominaja na 675. róčnicu prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy a na 20lětne wobstaće partnerstwa z pólskej gmejnu Nowogrodziec. W jednotliwych wsach Wulkodubrawskeje gmejny běchu w zašłosći časćišo wjetše swjedźenje organizowali, kaž na přikład Holanski swjedźeń w Komorowje. Nětko je potajkim hłowna wjes sama na rjedźe. A tam su sej wjele předewzali.

Přichodna sobota steji cyle w znamjenju sporta. Program wopřijima kehelersku dypkowu hru prěnjeho mustwa muži, koparske hry młodźiny a muži, pjasćobul a blidotenis. Nimo toho poskića najwšelako­riše zaběry za dźěći. W 13 hodź. wotewru we wodowej wěži wustajeńcu wo sta­wiznach Wulkeje Dubrawy, kotruž je spěchowanske towarstwo Margarećineje hě­ty­ zestajiło. Cyły dźeń předstaja so wjesne towarstwa kaž tež hosćo z pólskeje partnerskeje gmejny. Wječor přizamknje so swjedźenske za­rjadowanje z rejemi w stanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND