Zelena swěca za twarnišća

wutora, 12. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Štyri dróhotwarske projekty chce gmejna Hamor lětsa zwoprawdźić

Hamor (AK/SN). Ze štyrjomi naprawami da Hamorska gmejna lětsa dróhi a kolesowanske šćežki ponowić. Tele projekty rozłoži nawodnica twarskeho wotrjada gmejny Cortina Kokles na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.

Dohromady chcedźa 350 000 eurow za dróhotwar nałožić. Wutwarić maja so wjesna dróha w Radšowku (Klein Radisch), wotrězk Sprjewineho kolesowanskeho puća při wotbóčce Bjerwałdskeho jězora, dalši wotrězk samsneho kolesowanskeho puća při zwjazkowej dróze B 156 kaž tež dróha z Manjowa do Delnjeho Wujězda. „Wona je wjeski zwjazowacy puć a runočasnje dźěl Sprjewineho kolesowanskeho puća“, Cortina Kokles wuswětli. Radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu wšitke štyri naprawy zwoprawdźić. Tohorunja jednohłósnje woni wobzamknychu, wjesny puć w Dyrbachu wutwarić. Nadawk we wobjimje 430 000 eurow přepodachu twarskemu zawodej z Krušwicy. 30 procentow cyłkowneje sumy dyrbi gmejna Hamor ze swójskeje kasy zapłaćić, 70 procentow dóstanje jako spěchowanje za komunalny dróhotwar Swobodneho stata Sakskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND