Při Třižonjanskim jězoru bórze zaso triatlon

pjatk, 22. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN) Wón słuša k dźewjeć najwjetšim triatlonowym wubědźowanjam Němskeje a je jedyn z dweju najwjetšeju w Sakskej. Triatlon Knappenman při Třižonjanskim jězoru blisko Łaza budźe lětsa 30. raz. „Terminaj stej 25. a 26. awgust. Při tym dźe nimo klasiskich startow kaž dołheje distancy, poł distancy, olympiskeje distancy, sprintoweho a dźěćaceho triatlona tež wo triatlon za kóždeho. Chcemy charakter ludoweho sporta wožiwić“, wuzběhny Harald Skopi, kiž je mjeztym tři lěta sportowy nawoda Knappenmana, na zašłym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND