Trjebaja wjace dochodow

pjatk, 29. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Njebjelčic njelube, ale trěbne naprawy wobzamknyła

Njebjelčicy (JK/SN). Jara wobšěrny bě wčerawši dnjowy porjad posedźenja Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow. Tak wobzamknychu wustawki gmejnskeje wohnjoweje wobory a zaběrachu so z kóštami wobhospodarjenja dźěćaceho přebywanišća. Te su zakład za podźěl, kotryž maja starši płaćić. Za wysokosć popłatka su w Sakskej zakonske postajenja, w kotrehož ramiku móže gmejna podźěl postajić. W Njebjelčicach běchu staršiske přinoški za žłobik, pěstowarnju a hort stajnje na delnjej kromje postajeneho ramika. To rěka, zo ležachu daloko pod sakskim přerězkom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND