Złoža pruwowanja poručenje

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež młodźi wobornicy z Běłeho Chołmca chcedźa w Narćanskej wohnjowobornej šuli pruwowanja za wukonowe znamješko wuspěšnje złožić.  Foto: Martina Arlt Tež młodźi wobornicy z Běłeho Chołmca chcedźa w Narćanskej wohnjowobornej šuli pruwowanja za wukonowe znamješko wuspěšnje złožić. Foto: Martina Arlt

Narć (FAG/SN). Mjeztym 18. króć wotměwaja w Krajnej wohnjowobornej a ka­tastrofoškitnej šuli w Narću pola Wojerec wukubłanski tydźeń za młodźinske wobory.

Cyłkownje 140 młodostnych w starobje 15 do 18 lět z 39 wohnjowych woborow cyłeje Sakskeje złoža tam pruwowanja we wjacorych disciplinach za wukonowe znamješko. Mjez druhim pokazuja swoju wušiknosć při techniskich stacijach, kaž stej to hašenje a zwučowanja spěšnosće, a pokazuja swoju sportowskosć při kulostorku a staflowym běhu na 1 500 metrow. Zdobom słušatej k pruwowanjam powšitkowne kubłanje wo­ko­ło wohnjoweje wobory kaž tež disciplina. „Nimale wšitcy młodźi wobornicy pruwowanja za wukonowe znamješko zmištruja, wšako su dobrowólnje tu a chcedźa sej wuznamjenjenje wězo zasłužić“, měni pruwowar Lutz Reißmann.

Nimo wučby pak nima tež wólny čas překrótko přińć. Tak podawaja wobdźělnikam informacije wo Techniskim pomocnym skutku a rozłožuja jim tamnišu treningowu připrawu. Dale na programje steji wodźenje po wuhlowej jamje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND