Nowa hala za twarski zawod

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Radźićeljo Radworskeje gmejny su wčera wječor wuhibki za twar noweho domicila gmejnskeho twarskeho zawoda połožili, přepodawši nadawki twarskim zawodam, kotrež bě­chu­ so na zjawnym wupisanju wobdźělili. Nastać ma nowa hala za nimale 250 000 eurow při wohnjowej woborje. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) wopodstatni přidatne wudawki z njeznjes­liwymi wuměnjenjemi za dźěłaćerjow mjez druhim w sanitarnym wobłuku. Wón pak zdobom na to skedźbni, zo njebychu sej přidatne wudawki dowolić móhli, njeby-­li swobodny stat kóždej gmejnje 70 000 eurow přidatnje přewostajił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND