Nowa hala za twarski zawod

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Radźićeljo Radworskeje gmejny su wčera wječor wuhibki za twar noweho domicila gmejnskeho twarskeho zawoda połožili, přepodawši nadawki twarskim zawodam, kotrež bě­chu­ so na zjawnym wupisanju wobdźělili. Nastać ma nowa hala za nimale 250 000 eurow při wohnjowej woborje. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) wopodstatni přidatne wudawki z njeznjes­liwymi wuměnjenjemi za dźěłaćerjow mjez druhim w sanitarnym wobłuku. Wón pak zdobom na to skedźbni, zo njebychu sej přidatne wudawki dowolić móhli, njeby-­li swobodny stat kóždej gmejnje 70 000 eurow přidatnje přewostajił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND