Biblioteka čitarjam cyle bliska

srjeda, 25. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Spočatk awgusta poda so Budyska jězdna knihownja zaso na puć

Kamjenc/Budyšin (SN/mwe). „Lětuše knižne lěćo słuša k najwuspěšnišim zańdźenych lět. Za nje je so wjace hač sto 11- do 16lětnych zapisało. Mjez nimi su šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija, Worklečanskeje a Ralbičanskeje wyšeje šule kaž tež dźěći swobodneje ewangelskeje šule z Wóslinka“, wjednica Kamjenskeje biblioteki w Lessingowym domje Marion Kutter Serbskim Nowinam praji. Ze spěchowanskimi srědkami Sakskeje je knihownja za něhdźe tysac eurow sobu najnowše němske knižne wudaća za młodźinu nakupiła. Štóž z wobdźělnikow knižneho lěća w běhu tuchwilnych prózdnin tři title přečita, dóstanje wot sakskeho kultusoweho ministerstwa certifikat. „Wobdźělnicy maja knihi posudźować a do čitanskeje logoweje knihi zapisać. Někotři wučerjo dobrowólny čitanski wukon samo z dobrej censuru mytuja, štož je spočatk noweho šulskeho lěta mnohim wulkotny pohon“, tak ­Marion Kutter. 24. awgusta knižne lěćo w Kamjencu ze zarjadowanjom, na kotrež budu tež serbscy šulerjo přeprošeni, zakónča.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND