Dale a mjenje wučomnikow

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Domu swj. Jana Tadej Šiman pokaza Markej Šimanej a Alojsej Mikławškej (wotl.) přetwarjenu tepjernuju, kotruž za swjedźenje wužiwaja.  Foto: Janek Wowčer Nawoda Domu swj. Jana Tadej Šiman pokaza Markej Šimanej a Alojsej Mikławškej (wotl.) přetwarjenu tepjernuju, kotruž za swjedźenje wužiwaja. Foto: Janek Wowčer

Alojs Mikławšk a Marko Šiman 10. króć z kolesom w regionje po puću

Ralbicy/Malešecy (SN/JaW). Swoju mjeztym tradicionalnu kolesowarsku turu – lětsa je to dźesata – po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj 52 a 53 staj dźensa rano zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) w Ralbicach z wopytom Božeje mšě zahajiłoj. Po kemšach podaštaj so politikarjej k molerskemu předewzaću Steffena Frencla we wsy. Jich zajimowaše, hdźe młodeho předewzaćela, kotryž bě 2002 swójsku firmu załožił, črij tłóči. Tuchwilu ma Frencl dźewjeć sobudźěłaćerjow a wu­čomnika, kotrehož chce tež přewzać. Najbóle jeho trapi, zo je dale a mjenje wučomnikow. „Za dźěło w twarstwje powšitkownje so wjac telko młodych njezajimuje.“ Tule chcyłoj zapósłancaj pomhać a ze šulemi wo móžnosćach projektowych dnjow rěčeć, z pomocu kotrychž móhli mjez młodostnymi zajim za rjemjesło budźić. Na prašenje, hač so na wupisanjach nadawkow kraja wobdźěla, dyrbješe Frencl z „ně“ wotmołwić. „Běrokratija je prosće přewulka.“ Načał je Frencl hišće pobrachowacy zwisk k šěrokopasmowemu internetej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND