Jabłuka při dróhach nješćipać

pjatk, 10. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W krajnoradnym zarjedźe za spadany sad žadyn wužitk nimaja

Budyšin (SN/mwe). Přistajeni brěčkownjow a móštownjow maja tele dny ruce połnej dźěła. Najebać wulku horcotu a ekstremnu suchotu jim ludźo sad woža, zo bychu jón na brěčki a nektary předźěłali. Za to móža sej kupcy z wulkeho wuběra napojownistwa brěčki kaž z kisałych wišni, jabłukow, brěškow a z wjele dalšich družin sobu domoj wzać.

Kaž Mario Schäplitz z móštownje w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami praji, móhli ludźo při dróhach spadane jabłu­ka abo krušwy zezběrać a w jeho móštowni w Reichenbachu kaž něhdy w měchach wotedać a na brěčki zaměnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND