Zelena swěca za festiwalej

wutora, 21. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo dołhodobnym přihotam za lěto 2019 přihłosowali

Hamor (AK/SN). Při Bjerwałdskim jězoru maja so dale festiwale pod hołym njebjom wotměwać. Na swojim zašłym posedźenju čłonojo Hamorskeje gmejnskeje rady wobzamknychu, zo matej so 1. junija 2019 Holi-openair a wot 1. do 4. awgusta 2019 festiwal „Break the rules“ přewjesć. Wjesnjanosta Achim Junker (CDU) ma za to zrěčenje z Budyskej firmu GBG jako zarjadowarjom wotzamknyć. Jeje jednaćel Toni Heide chce na dobre nazhonjenja minjenych lět nawjazać.

Lětsa 9. junija wotmě so Holi-openair šesty raz. Něhdźe 4 500 wopytowarjow je přišło, samo z Drježdźan a Kamjenicy, Toni Heide radźićelam rozłoži. „Zarjadowanje bě derje planowane. Komunikacija z policiju, wohnjowej woboru a dalšimi partnerami bě dobra.“ Mjeztym zo steješe lětsa mexiska hudźba w srjedźišću, budźe to klětu hłownje filmowa hudźba. Papjerjanych šlebjerdow a konfetija chcedźa so klětu wzdać a tak mnóstwo wotpadkow pomjeńšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND