Hordy na serbske wobydlerstwo

póndźela, 03. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Kretschmer je krajnemu radźe Michaelej Harigej (wotlěwa) k jubilejej gratulował.  Foto: Carmen Schumann Michael Kretschmer je krajnemu radźe Michaelej Harigej (wotlěwa) k jubilejej gratulował. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (SN/JaW). Wokrjes Budyšin ma nowy imageowy film. Krajny rada Michael Harig (CDU) je jón sobotu na swjatočnosći k 10lětnemu wobstaću noweho wokrjesa w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle zjawnosći předstajił. „Hakle tón tydźeń su jón dozhotowili“, zwurazni Harig přitomnym regionalneje a nadregionalneje politiki. Nimo mini­sterskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera přitomni běchu tež serbskaj zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (wobaj CDU) a Hajko Kozel (Lěwica), mnozy tuchwilni a bywši hamtscy kolegojo Hariga susodnych wokrjesow, zastupnicy komunow kaž tež zastupnicy kubłanskich zarjadnišćow a serbskich institucijow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND