Změnje požadanja njepřihłosuja

wutora, 04. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Jedna z temow na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wěnowaše so znowa wjelkej. Radźićeljo schwalichu list sakskemu knježerstwu, kotrehož pak so jeho podpěraćeljo změny dla nětko zaso zdaluja.

Róžant (SN/MWj). Gmejna Ralbicy-Róžant sakske knježerstwo namołwja, swój teren we wjelčim managementowym planje jako njekmany za wobsydlenje z wjelkami wupokazać. Přičina su škit wobydlerjow, bjezstarostne wužiwanje přirody a přirodźe bliske plahowanje skotu. Wotpowědny list su delanscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju w Róžeńće z jednym wzdatym hłosom schwalili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND