Kupjele lětsa z rekordnej bilancu

štwórtk, 06. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž zjawne kupjele je tež Brězowski jězor při lětušim horcym wjedrje  wjace ludźi přiwabił hač hewak. Hinak hač w Kulowje abo Porchowje pak tu žadyn zastup płaćić njetrjebaš.  Foto: Joachim Rjela Runje tak kaž zjawne kupjele je tež Brězowski jězor při lětušim horcym wjedrje wjace ludźi přiwabił hač hewak. Hinak hač w Kulowje abo Porchowje pak tu žadyn zastup płaćić njetrjebaš. Foto: Joachim Rjela

W Budyskej Sprjewinej kupjeli zličichu w lětušej kupanskej sezonje hač do kónca awgusta 34 000 wopytowarjow. Telko hosći mějachu tam posledni króć před dwanaće lětami.

Kulow/Porchow (SN/mwe). Hinak hač w Budyšinje, hdźež maja kupjel tež hišće w septembrje wočinjenu, su kupansku sezonu w Kulowskej lěsnej kupjeli 31. awgusta zakónčili. „Wězo bě to tež za Kulow lěćo, kotrež móžeš z tamnymi lětami lědma přirunować. Njemějachmy cyły čas žadyn dźeń zawrjene“, wěcywobdźěłarka za kulturu, sport a młodźinu na Kulowskim měšćanskim zarjadnistwje Beate Hufnagel Serbskim Nowinam zdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND