Po próstwje ratarjow so měli

póndźela, 17. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejna móže dróhi a nadróžne wobswětlenje ponowić

Njeswačidło (JK/SN). Hižo dlěši čas planowane a připowědźene ponowjenje wot­rězka Hłowneje dróhi w Njeswačidle při něhdyšim železniskim přechodźe móža 1. oktobra zahajić. To zdźěli zastupowacy wjesnjanosta Norbert Braun (Rjemjesło a přemysło) Njeswačanskim gmejnskim radźićelam na jich zašłym posedźenju. Planowane předewzaće přewjedźe gmejna zhromadnje z Budyskim krajnoradnym zarjadom, kotryž so z wosebitym spěchowanjom na naprawje wobdźěli. Na te wašnje njetrjeba so gmejna financielnje tak jara napinać, kaž hdyž by ju w swójskej režiji přewjedła. Nimo toho dóstanje gmejna za něhdźe měsac trajace dźěło spěchowanske srědki z programa wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy komunow. Za hłubokotwarske dźěła, kotrež běchu zjawnje wupisane, bě so jenička firma z poskitkom přizjewiła. Wšitke dalše móžne firmy su mnohich nadawkow dla wućežene a njemóžachu poskitk wotedać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND