Chróšćenjo zaso z najrjeńšej krónu

wutora, 18. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jako zastupjerjej Chróšćanskeho wjesneho towarstwa Domizna wopytaštaj Hana a  Siegbert Grutkec njedźelu w Coswigu ekumenisku Božu słužbu. Hižo sobotu bu žnjowa króna Chróšćanow dwójce z prěnim městnom mytowana. Foto: Maik Brězan Jako zastupjerjej Chróšćanskeho wjesneho towarstwa Domizna wopytaštaj Hana a Siegbert Grutkec njedźelu w Coswigu ekumenisku Božu słužbu. Hižo sobotu bu žnjowa króna Chróšćanow dwójce z prěnim městnom mytowana. Foto: Maik Brězan

21. króć stej Sakski krajny kuratorij a město Coswig wot minjeneho pjatka do njedźele saksku domchowanku organizowałoj. Na pjeć jewišćach Coswiga wotměwachu so kulturne a dalše zarjadowanja. Na programje stejachu tež rozmołwy z politikarjemi kaž z ratarskeho ministerstwa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND