Trěbne zwučowanja z klankami

srjeda, 19. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Theresa Schönig ze Zubornički, wučomnica w Budyskej wuchowanskej straži, małemu Finnej rozkładuje, kak z dummyjom dźěła. Wšako móžeš z čłowječej klanku jako atrapu wšelake wuchowanske kroki simulować.  Foto: Carmen Schumann Theresa Schönig ze Zubornički, wučomnica w Budyskej wuchowanskej straži, małemu Finnej rozkładuje, kak z dummyjom dźěła. Wšako móžeš z čłowječej klanku jako atrapu wšelake wuchowanske kroki simulować. Foto: Carmen Schumann

Nowa wuchowanska straža Budyšin­zapad w Sćijecach při zwjazkowej dróze B 6 dźěła ­mjeztym dlěje hač lěto. Minjenu sobotu su tam dźeń wotewrjenych duri ­přewjedli.

Budyšin (CS/SN). Wobhospodarjer wuchowanskeje straže, Němski čerwjeny křiž (DRK), je na dnju wotewrjenych duri mnohim zajimowanym wobydlerjam dohlad do swojich rumnosćow a dźěła zmóžnił. Wosebje wužadani běchu wučomnicy DRK. Tak předstajichu woni wćipnym wopytowarjam tak mjenowane „dummyje“, kaž čłowjek wulke klanki ­jako atrapy, z kotrymiž trenuja.

Wjeršk zarjadowanja bě wulke wuchowanske zwučowanje, a to hromadźe ze Sćiječanskej wohnjowej woboru. Tež tu dyrbjachu předewšěm wučomnicy swoje kmanosće pokazać. W srjedźišću steješe simulacija wobchadneho njezboža, při čimž dyrbjachu w jězdźidle zatłusnjenu a zranjenu wosobu zastarać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND