Wobkrućeny

póndźela, 24. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN). Wólbny wuslědk njepřekwapi, słabe wólbne wobdźělenje skerje: Kamjenčenjo su swojeho wyšeho mě­šćanostu Rolanda Dantza (njestronjan) z 94,6 procentami wotedatych płaćiwych hłosow w zastojnstwje za dalšich sydom lět wobkrućili. Na wčerawšich wólbach wyšeho měšćanosty w Lessingowym mě­sće pak wobdźěli so jenož 30,2 procentaj wólbokmanych. W padźe zo steji jenož jedyn kandidat na wólbnym lisćiku, móža wolerjo po płaćiwym zakonju dalše mjena podać. To je 79 žonow a muži činiło, 30 z nich bě Marion Junge na­pisało. Předsydka frakcije Lěwicy w měšćanskej radźe bě minjenu srjedu jako naměstnica Dantza wotstupiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND