Płuwanska wučba zaručena

wutora, 09. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z wurjadnym posedźenjom je Budyski wokrjesny sejmik swoje wupadnjene wuradźowanje 17. septembra wčera nachw­atał. Na dnjowym porjedźe stejachu mjez druhim wudawki, z kotrymiž wokrjes tež w dwurěčnych gmejnach šulsku płuwansku wučbu dale zaruča.

Budyšin (SN/MWj). Hač do kónca lěta ma Budyski krajnoradny zarjad wo­krjesnemu sejmikej předpołožić nowy płaćiznowy porjad, z kotrymž dochody ze šulskeje płuwanskeje wučby w Kamjenskej halowej kupjeli wudawki kryja. To je Budyski wokrjesny sejmik na swojim wčerawšim wurjadnym posedźenju z někotrymi napřećiwnymi a wzdatymi hłosami schwalił. Nimo toho radźićeljo wobzamknychu, přewostajić Korzymskej kupjeli lětsa přiražku 250 000 eurow, w lětomaj 2019 a 2020 po 200 000 eurach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND