Wróćo a doprědka hladać

wutora, 09. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bywšě zarjadniske twarjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki móža młodostni přichodny tydźeń wuměłsce wuhotować. Grafitijowu dźěłarničku organizuje Juliana Wünsche, nawod změje René Kruner.  Foto: Silke Richter Bywšě zarjadniske twarjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki móža młodostni přichodny tydźeń wuměłsce wuhotować. Grafitijowu dźěłarničku organizuje Juliana Wünsche, nawod změje René Kruner. Foto: Silke Richter

Hórnikecy (SiR/SN). Chłódny nazymski wětřik duje přez dźěry twarjenja, hdźež běchu před lětami hišće durje a wokna. Hdźež bě něhdy třěcha, rosće nětko mała brěza. A přiwšěm ma na terenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki bywše zarjadniske twarjenje, kotrež su zdźěla hižo wotnjesli, wěsty šarm. Tu chcedźa w druhim tydźenju prózdnin zašłosć, při­tomnosć a přichod we wobłuku grafiti­joweje dźěłarnički zwjazać a młodostnym składnosć dać so wuměłsce wupruwować.

Projekt organizuje wědomostna wolontarka industrijneho muzeja Juliana Wünsche. W přihotach na njón zezna wona wuměłca Renéja Krunera. 40lětny je we wobłuku wuměłskeho molowanja a designa samostatny, ma w Grodku swój domicil a je w mnohich městach swój wuměłski rukopis zawostajił. Přichodny tydźeń wón grafitijowu dźěłarničku nawjeduje. Po jeho słowach runje Energi­jowa fabrika dobre móžnosće skići, so ­ze swójskim wuwićom zaběrać a wotmołwy na prašenja namakać, zwotkel sym a dokal chcu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND