Wo poradźene wjesne swjedźenje so starałoj

póndźela, 22. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Langec mandźelskaj Franc a Maria swjećitaj dźensa w Koćinje złoty kwasny jubilej.  Foto: Alfons Handrik Langec mandźelskaj Franc a Maria swjećitaj dźensa w Koćinje złoty kwasny jubilej. Foto: Alfons Handrik

Přijědźeš-li z Konjec do Koćiny, wuhladaš wot dźensnišeho w nahladnym a rjenje hladanym prěnim statoku wokoło zachoda pletwu z zbožopřećom w złotych pismikach. Tam mataj dźensa Franc Langa a jeho mandźelska Maria złoty kwas. Ćělnje a duchownje strowaj zhladujetaj wonaj na pjeć lětdźesatkow zbožowneje zhromadnosće.

Ze złotej krónu pyšena jubilarka narodźi so we wójnskim lěće 1943 Njekelic swójbje w Koćinje. Zhromadnje ze sotru hižo za čas dźěćatstwa bě jej kazane – mějachu 15 hektarow wulke ratarstwo – dźěło widźeć a so gratu přimać. W ródnej wsy chodźeše wona wosom lět do šule a na to słužeše tři lěta pola Lajdrec w Nuknicy. Wróćiwši so domoj dźěłaše krótki čas w domjacym ratarstwje a wot lěta 1964 w Rakečanskich mechaniskich zawodach (muna).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND